Wij hebben als onderdeel van de “world clean up day” ook ons steentje bijgedragen met het verwijderen van zo’n 200 kilo aan zwerfvuil.

Schoonmaakactie in Holten

Onze laatste grote schoonmaakactie in Holten op 19 september 2022 was een succes !

Op 19 maart 2022 deden wij mee aan de landelijke schoonmaakactie van Nederland Schoon. De start in Holten was bij bakkerij Nijkamp waar voor ieder een hapje en een drankje beschikbaar was. Grijpers en ring (voor het bevestigen van de vuilniszak) waren beschikbaar gesteld door de gemeente. Voor de kinderen zijn er speciale grijpers. Dit gereedschap kan na afloop in bruikleen worden meegenomen. Daarmee kan dan ook buiten de actiedagen zwerfvuil worden ingezameld.
Wij vinden het erg leuk dat in samenwerking met Opgewekt Rijssen een vergelijkbare actie in Rijssen is uitgevoerd.

Gebruik voor vragen over dit onderwerp of voor het aanvragen van gereedschap dit mailadres:  

Wilt u ook meewerken aan het schoon houden van de openbare ruimte ?:  via Duurzaam Holten kunt u de grijpers en ringen aanvragen. Stuur een mail naar  en we kunnen een afspraak maken.

Dit kan alleen maar dankzij een grote groep “Vrienden van Duurzaam Holten”. Als u daar ook aan wil deelnemen kan dat al vanaf 10 euro per jaar (en meer mag natuurlijk ook..).

 

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring