Opruimen van

Zwerfvuil

Afval in onze openbare ruimte is een grote ergenis van velen, maar vooral de (vaak onzichtbare) impact op de flora en fauna. Dit vraagt om maatregelen. Aan de ene kant, en vooral, door minder afval in de natuur achter te laten en aan de andere kant door actief op te ruimen.

De gemeente maait bijvoorbeeld de bermen. Wanneer in die bermen plastic afval of blikjes liggen, zal de compost van het maaisel te veel restanten bevatten, hetgeen de bruikbaarheid ervan aantast.

Duurzaam Holten stimuleert samen met de gemeente het houden van opruimacties. Deelnemers aan zo'n actie krijgen dan bijvoorbeeld een handige grijper om het vuil op te rapen.

Schoonmaakactie in Holten

Wij hebben als onderdeel van de “world clean up day” ook ons steentje bijgedragen met het verwijderen van zo’n 200 kilo aan zwerfvuil.

De laatste grote schoonmaakactie die door Duurzaam Holten werd georganiseerd, was op 19 maart 2022.

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring