Skip to main content

Veel gestelde vragen

1: Hoe het werkt: Met zonnepanelen op je dak wek je je eigen groene stroom op. Zonlicht wordt omgezet in stroom en de opbrengst van de panelen varieert naar gelang de weersomstandigheden.

Tussen de panelen en de groepenkast wordt een omvormer geplaatst; bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de panelen.

De laatste jaren zijn de panelen efficiënter geworden. De opbrengst per m2 paneel wordt hoger. Inmiddels is de ervaring dat PVpanelen in 25 jaar (de verwachtte levensduur) tussen de 10 a 15 procent van het rendement verliezen.

De zelf opgewekte stroom kan nog niet rendabel worden opgeslagen. Gangbaar is levering aan het stroomnet. Terug geleverde en afgenomen stroom wordt tegen elkaar weg gestreept. Deze regeling wordt salderen genoemd. Het systeem van salderen staat thans (januari 2021) ter discussie in de Tweede Kamer. Pas na de verkiezingen zullen hierover besluiten worden genomen.

2: Is mijn dak geschikt? Beslissen over het plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak is op basis van een maatwerk advies. Dat gaat over bouwkundige mogelijkheden; over de oriëntatie van het dak op de zon etc.

3:. Heb ik een bouwvergunning nodig? Met uitzondering van rijksmonumenten en beschermde stads-/dorpsaanzichten is normaliter geen bouwvergunning nodig.

4:  Wat heb ik voor onderhoud aan de panelen? Over onderhoud kan worden gezegd dat bij een ligging in een helling van minimaal 20 graden de panelen door regenwater worden schoongespoeld. Sneeuw blijft er wel op liggen. Het is aan te bevelen de panelen zo nu en dan te reinigen of te laten reinigen. 

5: Krijg ik subsidie? Op dit moment kan geen subsidie worden verkregen. Wel kan de BTW worden terug gevraagd.