Minder of geen gas?

Warmte

Duurzaam Holten wil werken aan verduurzaming van met name bestaande woningen.

Er wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden om warmteverliezen te reduceren. Ook kan de werking van de bestaande verwarming worden verbeterd door betere afstelling of door intelligent regelen (bijvoorbeeld met een zogenaamde zone-regeling).

Minder gas of geen gas ?

De actualiteit van de oorlog in Oekraïne dwingt ons na te denken over onze afhankelijkheid ...

Spouwmuurisolatie

Veel huizen hebben tussen de buitenmuur en de binnenmuur met een luchtlaag, waarin al een isolatie aangebracht kan zijn. Het loont de moeite na te gaan of de isolatie kan worden verbeterd. Vraag een specialist onderzoek te doen en een offerte uit te brengen.

Inregelen CV en radiatoren

Een HR-ketel heeft alleen een hoog rendement als de watertemperatuur van de cv optimaal is ingesteld. Meestal gaat het dan om het instellen van een lagere watertemperatuur(zie grafiek) Goed inregelen, en dus zuinig stoken, is niet alleen een zaak van de juiste watertemperatuur. Het gaat om een goede onderlinge afstemming van alle onderdelen van de installatie. Voor een duidelijk filmpje over het inregelen van de CV klikt u hier.  Duurzaam Holten adviseert om bij de jaarlijkse controle en reiniging van uw ketel uw installateur te vragen de regeling te optimaliseren. Op het filmpje kunt u zien hoe u het zelf zou kunnen doen.

Isolerende beglazing

Veel (oudere) woningen zijn nog niet voorzien van dubbele isolerende beglazing. Dat is opvallend, want warmteverlies via enkel glas is zeer groot. Het is vaak zeer kosten-efficiënt om die ruiten te vervangen door isolerend dubbel glas of zelfs door drievoudig glas. (HR+ of HR++) Wanneer de bestaande kozijnen en ramen dat toelaten wordt enkel glas vervangen door isolerend glas. Waar deze oplossing niet haalbaar is om constructieve redenen (of esthetische in geval van bijvoorbeeld glas-in-lood ramen) kan met zogenaamde voorzetruiten worden gewerkt.

Warmtepompen

De warmtepomp is een alternatief voor een CV-ketel voor het verwarmen van uw woning, maar ook een combinatie van warmtepomp en CV-ketel is mogelijk. Dit wordt een hybride-opstelling genoemd. De warmtepomp kan worden gebruikt voor verwarming van uw woning, maar ook voor het maken van tapwater voor het douchen etc.  Een warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht of bodem, grondwater, (oppervlakte)water, rioolwater of ventilatielucht. Dit kost stroom, maar de opbrengst aan warmte is groter.

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring