Repareren is beter dan weggooien

Het Repair Café is een landelijk initiatief. Het Repair Café in Holten is (op initiatief van Mieke Urff) gestart op vrijdag 4 oktober 2013.  De Repair Cafés vormen inmiddels een wereldwijde beweging die zich inzet voor het behoud van reparatiekennis in de samenleving en voor beter repareerbare producten.

De noodzaak om meer te gaan repareren en minder weggooien wordt steeds duidelijker. Op 1 februari jl. besteedde het tv-programma Nieuwsuur aandacht aan het onderwerp en ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gepleit voor dwingende maatregelen om de levensduur van producten te verlengen. Martine Postma van Repair Café International spreekt zich in Nieuwsuur uit voor een algemeen recht op reparatie. Reparatie wordt enorm belemmerd doordat producten niet open kunnen. Vaak worden apparaten met maar een klein mankement dan maar weggegooid. Door zulk gedrag is de berg elektrisch en elektronisch afval de afgelopen decennia enorm gegroeid. In 1995 werd per Nederlander ruim 10 kilo producten met een stekker of batterij weggegooid; in 2019 was dat meer dan twee keer zoveel: bijna 24 kilo.

Het Planbureau voor de Leefomgeving bepleit dwingende maatregelen: . “Het is nodig dat er beleid komt op anders produceren en consumeren en op het verlengen van de levensduur van producten, bijvoorbeeld door de repareerbaarheid en het hergebruik van onderdelen te verbeteren.”

Met het gratis toegankelijk Repair Café willen we wijzen op de mogelijkheid van repareren. Zonodig worden bezoekers doorverwezen naar professionele reparateurs In de eerste vijf jaar van het bestaan hebben vrijwilligers vooral Holtens tuingereedschap, lampen en stofzuigers onder handen genomen.

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur van 1 februari jl. (vanaf minuut 30.40) https://www.npostart.nl/nieuwsuur/01-02-2022/VPWON_1334428

 

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring