We doen het samen!

Heidewerk Holten

Heidebeheer HOLTEN

DOELSTELLING: In overleg met STAATSBOSBEHEER worden een aantal heidevelden in stand gehouden door opgroeiende boompjes te verwijderen. Daarmee wordt getracht de prachtige afwisseling tussen heide en bos op de Holterberg te bewaren. Dat is de leefruimte voor talloze diersoorten waarvan de ree, de nachtzwaluw en de zandhagedissen voorbeelden zijn.

ACHTERGROND: Heidevelden zijn in de middeleeuwen ontstaan doordat boeren het gebied intensief lieten begrazen door schapen. De schaapskudde keerde ’s avonds terug naar de potstal in het dorp. Het Scheperspad (scheper=herder) tussen Holten en de Holterberg  herinnert aan die tijd. De boeren gebruikten de schapenmest uit de potstal voor de bemesting van hun rogge- en aardappelakkers. Dit systeem eindigde door de uitvinding en het gebruik van kunstmest vanaf ongeveer 1900 . De schapen werden overbodig. Het natuurlijke landschap van weleer keerde terug: opslag van dennen, berken en eiken. Bovendien werden door Staatsbosbeheer veel dennenbomen geplant voor de mijnbouw. Er bleven steeds minder heidevelden over en ze werden steeds kleiner. Als vrijwillige heidebeheerders proberen we de laatste stukken hei te bewaren. 

WAT DOEN WIJ: Op een aantal zaterdagochtenden tussen 9.00 uur en 12.00 uur -van oktober tot half maart - werken wij als vrijwilligers, gewapend met zagen, kniptangen en scheppen, aan de verwijdering van opgroeiende bomen van de heide. Op die manier worden een aantal heidevelden in stand gehouden. Zo blijft de prachtige afwisseling tussen heide en bos op de Holterberg bestaan. Deze activiteit wordt gezien als een vorm van zorg voor onze natuurlijke omgeving. Natuurbeleving staat voor deze groep hoog in het vaandel. Daarom worden geen gemotoriseerde gereedschappen gebruikt.

Meestal wordt er gewerkt op de heidevelden tussen het Numendal en de Panoramaweg of op de heide ten noorden van de Panoramaweg.

Mede door deze inzet blijft de prachtige afwisseling tussen heide en bos op de Holterberg bewaard (verduurzaamd) en kunnen onze kinderen en kleinkinderen daarvan ook nog genieten.

Er zijn twee groepen heidewerkers: volwassenen en scholieren. Het heidewerk vindt plaats tussen begin oktober en half maart van elk jaar. Half maart begint het broedseizoen. Daarna laten we de heide weer aan de dieren. Er wordt alleen handgereedschap gebruikt, zoals handzagen, kniptangen, schoppen en touwen. 

Heidebeheer door volwassenen 

Het Heidewerk voor volwassenen bestaat al meer dan 20 jaar en vindt plaats op een achttal zaterdagochtenden tussen half oktober en half maart. Tussen 9.00 uur en 12.00 uur werkt een groep natuurliefhebbers, gewapend met zagen, scheppen en touwen, aan de verwijdering van bomen op de heide. De grote en mooie exemplaren blijven staan. Natuurbeleving staat voor deze groep hoog in het vaandel. Daarom worden geen gemotoriseerde gereedschappen gebruikt. Na half maart laten we de heide weer over aan de dieren om er te paren en te nestelen.

Contactpersoon: : Camiel Versluis en Liet Kienhuis-Boon ()
Iedereen die mee wil doen is van harte welkom !! Informatie en aanmelding bij de contactpersoon.

Heidebeheer door leerlingen van de basisscholen

Alle Holtense basisscholen (ook Dijkerhoek en Espelo) worden in het najaar èn in het voorjaar in de gelegenheid gesteld om met een of meer klassen een ochtend deel te nemen aan het heidewerk. Meestal op een dinsdag- of woensdagochtend. De leerlingen krijgen uitleg en werkinstructie van een aantal begeleiders. Bovendien krijgen zij tijdens de heidewerk-ochtenden ook een rondleiding met informatie en verhalen over de natuur op de Holterberg. Een achttal vrijwilligers zet zich hiervoor in.

De doelstelling is daarbij niet om zoveel mogelijk werk te verzetten, maar om de kinderen op een leuke manier te betrekken bij de natuur op de Sallandse Heuvelrug. Waarschijnlijk gaan zij die natuur dan meer waarderen en hebben zij later - als volwassenen - meer oog voor de zorg, die de natuur nodig heeft, om zo mooi te blijven.

Contactpersoon: Liet Kienhuis-Boon (  )


Wilt u ook met kinderen in de natuur werken ? Informatie en aanmelding bij de contactpersoon.

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring