Skip to main content
Het belang van biodiversiteit voor een

Groen Holten

Duurzaamheid gaat niet alleen over warmte en stroom voor de woning. Duurzaam Holten vindt ook het beschermen van de biodiversiteit is van groot belang. Op onze website een paar onderwerpen, die hiermee verband houden. Zoals ecologisch verantwoord groenbeheer; heidebeheer,  en bijv. groene daken.

Heidewerk Holten

We doen het samen!

Om de heidevelden op de Sallandse Heuvelrug in stand te houden, is onderhoud nodig. Daarmee is al meer dan 20 jaar een groep vrijwilligers actief bezig in Holten. Zij verwijderen opgroeiende struiken en bomen van de heide. Dit gebeurt in overleg met Staatsbosbeheer. Als de struiken en bomen niet verwijderd zouden worden, zouden die heidevelden binnen een jaar of zeven dichtbegroeide bossen zijn. Het in stand houden van de heide is ook nodig voor de leefruimte van sommige dieren, zoals bijvoorbeeld de zandhagedis, de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Zo blijft de prachtige afwisseling tussen heide en bos op de Holterberg bewaard (verduurzaamd) en kunnen onze kinderen en kleinkinderen daarvan ook nog genieten.

Er zijn twee groepen heidewerkers: volwassenen en scholieren. Het heidewerk vindt plaats tussen begin oktober en half maart van elk jaar. Half maart begint het broedseizoen. Daarna laten we de heide weer over aan de dieren. Er wordt alleen handgereedschap gebruikt, zoals handzagen, kniptangen, schoppen en tousen.

Greun Hoolt'n

Greun Hoolt'n is een groep vrijwilligers die verenigd zijn in de Stichting Behoud Natuur en Landschap Holten e.o.
Zij houden zich bezig met beheer en herstel van ons landschap.