Skip to main content
Project Burgerparticipatie

Energietransitie Rijssen-Holten

In de afgelopen maanden heeft de gemeente in overleg met diverse groepen uit de samenleving een project opgezet dat de participatie moet vormgeven. In dit project zijn naast de gemeente de 3 stichtingen (Tegenwind, Leefbaar Beuseberg, DOENH), de industrie, LTO Noord, de handelsverenigingen, de stichting Duurzaam Holten en de energiecoöperatie Opgewekt Rijssen opgenomen in een stuurgroep. Daarnaast zijn een aantal werkgroepen gevormd met betrekking tot verschillende deelgebieden.

Duurzaam Holten in de stuurgroep

Duurzaam Holten neemt, mede namens Opgewekt Rijssen, deel aan de Stuurgroep van Project Burgerparticipatie.
In de afgelopen maanden is er in onze gemeente een stevige discussie gevoerd over de invulling van de doelstelling met betrekking tot de Regionale Energiestrategie (RES). In die discussie ontstond er vooral veel weerstand over de plannen tot implementatie van windenergie. Het college heeft daarom besloten om het gesprek over de inpassing van windturbines te stoppen tot begin 2023 en de tijd te nemen om onderzoek te doen welke alternatieven er zijn voor windmolens. Het uitgangspunt met betrekking tot groene energie in 2030 staat vast. De weg daarnaar toe is echter, wat de gemeente Rijssen-Holten betreft, open.