Skip to main content
Zonnepanelen
Hulp bieden bij

Zonnepanelen

Hoewel in ons land de zon niet altijd schijnt, is het mogelijk op een rendabele manier stroom te "oogsten". Dit kun je doen door het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak; of door jouw dak beschikbaar te stellen aan een energieleverancier, die de panelen plaatst; of door lid te worden van een energiecoöperatie.

Naast de bijdrage voor een beter klimaat, is het financieel aantrekkelijk om met een PV-systeem je eigen stroom op te wekken en te besparen op de jaarnota voor stroom. De investering in een PV- system verdient zichzelf daardoor in 6 tot 7 jaar terug. (Voor een gemiddeld huishouden met een gemiddeld stroomverbruik) Dat is een rendement op het geïnvesteerde bedrag van meer dan 10%! Vanaf 2023 verandert de salderingsregeling voor het terug leveren van stroom en deze wordt in 8 jaar stapsgewijs afgebouwd. Uiteraard blijven zonnepanelen een renderende investering maar de terugverdien tijd stijgt naar 7-9 jaar.

Salderen blijft mogelijk!

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig bestaan. Het kabinet was van plan de regeling stap voor stap af te bouwen. Maar de Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel verworpen. 

Het kabinet wilde de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 stap voor stap afbouwen naar 0%. De Eerste Kamer heeft tegen dit wetsvoorstel gestemd, waardoor de salderingsregeling blijft bestaan.

Wat is salderen?

Huishoudens en kleine bedrijven kunnen zelf opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net. Met de salderingsregeling kan de jaarlijks opgewekte elektriciteit weggestreept worden tegen het jaarlijkse verbruik. Daarover hoeft geen belasting te worden betaald. Als iemand meer opwekt dan verbruikt, ontvangt diegene voor het overschot een vergoeding. 

Voorbeeld: Als iemand in de zomer 1.500 kWh stroom teruglevert aan het net, mag diegene in de winter 1.500 kWh stroom gebruiken zonder dat dit in rekening wordt gebracht. Deze salderingsregeling is bedacht om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Hiermee zijn de kosten van zonnepanelen extra snel terug te verdienen.

Wat veranderd er voor jou?

Toch gaan veel eigenaren van zonnepanelen merken dat er wat veranderd. Energieleveranciers verlagen de prijs die zij vergoeden voor de energie, die u bovenop het eigen gebruik aan het net levert.

Alleen als leveranciers daadwerkelijk hogere kosten maken bij klanten met zonnepanelen, mogen leveranciers die klanten vragen om extra te betalen. De energieleverancier moet de klant hierover minimaal 30 dagen van tevoren informeren. Als de klant het er niet mee eens is, is het mogelijk om over te stappen naar een andere energieleverancier.

Verder zullen netbedrijven (in onze gemeente vooral Enexis) bij te veel stroom op het net besluiten de panelen uit te schakelen. Dit betreft dan vooral de grote installaties. Bij de gewone huishoudens zal dit niet zo snel gebeuren.

Zijn zonnepanelen nog wel aantrekkelijk?

Zonnepanelen zijn steeds goedkoper en efficiënter. Daarnaast kan de opgewekte elektriciteit worden gesaldeerd. Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee, terwijl de kosten zich in minder dan 7 jaar ‘terugverdienen’. Het blijft een aantrekkelijke investering. Als het te doen is om de investering zo snel mogelijk terug te verdienen, betekent afbouw van de salderingsregeling dat dit wat langer duurt dus nu deze regeling blijft gehandhaafd blijft dit voordeel bestaan.

Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op zonnepanelen 0%, als deze geleverd en geïnstalleerd worden op of bij een woning. Dit betekent dat je geen btw betaalt (dus ook geen btw kunt terugvragen).

Al met al voldoende reden om te blijven investeren in zonnepanelen om zo het eigen energiegebruik te reduceren en daarmee je energiekosten laag te houden.

Wat betekend dit voor het milieu?

Vergeleken met grijze stroom, bespaar je per opgewekte kWh met zonnepanelen 0,36 kg CO. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo'n 2.800 kWh per jaar. Zouden ze de verbruikte energie opwekken met zonnepanelen, dan besparen ze: 2800 kWh/Jaar x 0,36 kg CO/kWh = 1.008 kg CO per jaar.

CO staat voor koolstofdioxide. COCO2 is een broeikasgas, net als bijvoorbeeld waterdamp, ozon en methaan. Broeikasgassen absorberen warmtestraling en geven die geleidelijk weer af. Door te hoge - CO uitstoot, warmt de aarde te veel op. Dat leidt tot klimaatverandering. Daardoor stijgt bijvoorbeeld de zeespiegel en schaadt het de biodiversiteit. Ook krijgen we te maken met extremer weer.

Daarom zijn in het Klimaatakkoord van Parijs stevige afspraken gemaakt. De gemiddelde wereldtemperatuur mag in 2050 maximaal 1,5 graad zijn gestegen. Nederland moet in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. In 2050 moet de CO-uitstoot zelfs netto-nul zijn. Met het gebruik van duurzame energie via zon en/of wind draag iedereen bij aan een lager CO uitstoot

Is een slimme meter verplicht?

Nee. Wel wordt het met de nieuwe Energiewet verplicht om een meter te hebben die afzonderlijk kan meten hoeveel elektriciteit huishoudens produceren en afnemen. Dat kan een slimme meter óf een digitale meter zijn. Een slimme meter kan op afstand worden uitgelezen en een digitale meter niet. Bij een slimme meter is het wel mogelijk om de communicatiefunctie uit te zetten.


CO2-besparing!

Sinds 2011 is Duurzaam Holten actief bezig met burgers helpen bij het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Er zijn ongeveer 4200 zonnepanelen geplaatst, die bij elkaar jaarlijks meer dan 800.000 kWh aan elektriciteit opwekken!
Dat brengt een vermindering in CO2 uitstoot van ongeveer 450 ton per jaar.

Als je bedenkt dat de uitstoot voor het gemiddelde wagenpark in Nederland ca 220 gram CO2 per liter brandstof bedraagt, besparen wij hiermee jaarlijks evenveel CO2 als 45 personenauto’s die een rondje om de aarde rijden!

En dat hebben we mooi met elkaar bereikt.


Zonnestroom via Opgewekt Rijssen

Eigen zonnepanelen niet haalbaar?

Er zijn diverse redenen waardoor eigen panelen niet haalbaar zijn. Zo kunnen de financien niet beschikbaar zijn, de dakligging ongunstig, of u woont bijv. in een huurhuis.

Toch bestaan er ook dan mogelijkheden om via een coöperatie in zonne-energie te participeren. Hiervoor zijn meerdere kapers op de kust, maar Duurzaam Holten heeft zijn vertrouwen uitgesproken voor en werkt samen met de coöperatie die is opgericht door onze collega’s in Rijssen genaamd Opgewekt Rijssen.

Via Opgewekt Rijssen kunt u als lid deelnemen aan zonnepanelen die worden geplaatst op bedrijfsdaken binnen onze gemeente. Hierdoor kunt us dan toch voordeel behalen.

Zie: www.opgewektrijssen.nl 


Schoonmaken zonnepanelen

Door de panelen schoon te houden blijft het rendement op peil. Laat je zonnepanelen bv jaarlijks reinigen dan levert dit een rendement van ca 3 tot 5% op.

Er zijn verschillende bedrijven die hun diensten aanbieden om je zonnepanelen te reinigen. De kosten voor een schoonmaak beurt bedragen (prijspeil 2019), afhankelijk van het aantal panelen 2,50 tot 4 euro per paneel (inclusief btw). In het algemeen wordt een burenkorting gegeven van 10% bij 3 of meer woningen tegelijk.

Voorbeeld: laten we uitgaan van een gemiddelde situatie van 15 zonnepanelen. Die leveren jaarlijks circa 3500 kWh. Dat is een opbrengst van circa € 825, - . Als de reiniging 3 tot 5% rendement oplevert, dan zou de jaarlijkse reinigingsbeurt ongeveer € 40 mogen kosten.

Je kan jouw zonnepanelen natuurlijk ook zelf schoon houden. Duurzaam Holten wil daarbij graag behulpzaam zijn. Je kunt van ons een schoonmaakset lenen, bestaande uit een borstel, telescoopsteel van max 6 meter en een aansluitslang van 11 meter (gardena koppeling) Als Vriend van DH zijn daar geen kosten aan verbonden. Je bent al vriend van stichting Duurzaam Holten vanaf euro 10 per jaar. Je kunt de schoonmaak set aanvragen via info @ duurzaamholten.nl


Certificaat benodigd

Vanaf 27 april 2021 zijn alle nieuwe zonnepaneelbezitters verplicht om een certificaat te kunnen laten zien aan de netbeheerder. Dit certificaat vertelt de netbeheerder dat de installatie van de zonnepanelen aan de Europese aansluiteisen voldoet.


Geen BTW bij aanschaf

Dat is mooi meegenomen

Sinds 1 januari 2023 betalen consumenten geen BTW meer bij de aanschaf van zonnepanelen. Dus geen gedoe meer met het terugvragen van de BTW!

Meer informatie over de afschaffing van de BTW op zonnepanelen op: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/btw-en-zonnepanelen/


Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u vragen heeft. Een investering in zonnepanelen doe je immers niet zomaar. Wij hebben een aantal vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!
Hoe het werkt

Met zonnepanelen op je dak wek je je eigen groene stroom op. Zonlicht wordt omgezet in stroom en de opbrengst van de panelen varieert naar gelang de weersomstandigheden.

Tussen de panelen en de groepenkast wordt een omvormer geplaatst; bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de panelen.

De laatste jaren zijn de panelen efficiënter geworden. De opbrengst per m2 paneel wordt hoger. Inmiddels is de ervaring dat PVpanelen in 25 jaar (de verwachtte levensduur) tussen de 10 a 15 procent van het rendement verliezen.

De zelf opgewekte stroom kan nog niet rendabel worden opgeslagen. Gangbaar is levering aan het stroomnet. Terug geleverde en afgenomen stroom wordt tegen elkaar weg gestreept. Deze regeling wordt salderen genoemd. Het systeem van salderen staat thans (januari 2021) ter discussie in de Tweede Kamer. Pas na de verkiezingen zullen hierover besluiten worden genomen.

Is mijn dak geschikt?

Beslissen over het plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak is op basis van een maatwerk advies. Dat gaat over bouwkundige mogelijkheden; over de oriëntatie van het dak op de zon etc.

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Met uitzondering van rijksmonumenten en beschermde stads-/dorpsaanzichten is normaliter geen bouwvergunning nodig.

Wat heb ik voor onderhoud aan de panelen?

Over onderhoud kan worden gezegd dat bij een ligging in een helling van minimaal 20 graden de panelen door regenwater worden schoongespoeld. Sneeuw blijft er wel op liggen. Het is aan te bevelen de panelen zo nu en dan te reinigen of te laten reinigen. 

Krijg ik subsidie?

Op dit moment kan geen subsidie worden verkregen. Wel kan de BTW worden terug gevraagd.


Energieadvies

De Stichting Duurzaam Holten krijgt vaak verzoeken om informatie over energiebesparende
maatregelen in de woning. Door de instelling van het Energieloket zetten wij die vragen door naar de
speciaal opgeleide energiecoaches bij het energieloket.


Ontdek met het Energieloket GroenDoen wat u kunt doen om energie te besparen of op te wekken in
uw woning. U kunt bij het Energieloket terecht voor gratis, onafhankelijk en vrijblijvend advies en
informatie, zodat het makkelijker wordt om energiebesparende maatregelen te nemen. Maak een
afspraak of bezoek het Energieloket in Holten.


De energiecoaches zijn onafhankelijk en zijn voor geen enkel bedrijf verkoper. Natuurlijk krijgen de
energiecoaches wel eens de vraag welke bedrijf zij het beste kunnen inschakelen. Het advies van de
energiecoaches is dan om meerdere offertes op te vragen bij lokale ondernemers.


Het Energieloket in Holten is in het Kulturhus, Smidsbelt 6 en is geopend op vrijdagmiddag van 13.30
tot 16.00. 
U kunt ook mailen naar: energieloket@groendoenwij.nl