Skip to main content
Duurzaam Holten over

Wind

Eind vorig jaar werden de bewoners van RijssenHolten geïnformeerd over de mogelijke plaatsing van windturbines in onze gemeente. De provincie heeft nu in dit verband besluiten genomen die voor ons van belang zijn.

Samenvatting

De provincie legt het maximum van de hoeveelheid windenergie die tot 2030 in de provincie mag worden opgewekt vast in de Omgevingsverordening. Er wordt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) een voorlopige toedeling gemaakt voor de maxima per voorkeursgebied. Die cijfers liggen nog niet vast.

Zodra de milieueffectrapporten zijn beoordeeld en de ingediende zienswijzen zijn behandeld, stelt GS de aanpak vast en legt een voorstel aan de Provinciale Staten voor om de aanpassingen van de Omgevingsverordening vast te stellen.

Lokaal eigendom

Verder is de eis van de provincie Overijssel minimaal 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat de lokale omgeving kan gaan samenwerken in de vorm van een coöperatie om zo gezamenlijk eigenaar te worden van de helft van de windturbine(s). Bekijk de video op de website van het Nationaal Programma RES voor meer informatie:

https://www.regionale-energiestrategie.nl/participatie/lokaal+eigendom/default.aspx

Wat betekent dit voor ons? 

Het zoekgebied dat is vastgesteld door de gemeente Rijssen-Holten ligt ten zuiden van de A1 en loopt van de gemeentegrens met Deventer tot aan de verzorgingsplaats de Bolder. Op www.rijssen-holten.nl/zoekgebied  staat een kaartje van het zoekgebied. Hier kunt u ook meer informatie vinden over waarom er gekozen is voor dit zoekgebied.

https://www.overijssel.nl/nieuws/provincie-zet-volgende-stap-in-wind-en-zonbeleid 

Principe verzoeken

Op dit moment liggen er al meerder plannen bij de provincie dit zijn z.g.n. principe verzoeken. Er zijn bij de provincie al 2 ‘principe verzoeken’ ingediend voor grote windmolens bij de kernen Rijssen en Holten. Deze verzoeken worden op dit moment niet in behandeling genomen. Zodra er programmeringsafspraken met gemeenten zijn gemaakt en de verordening is vastgesteld (en het voorbereidingsbesluit windenergie daarmee is vervallen) hebben zij de mogelijkheid hun initiatief alsnog in te dienen.

Windpark Vletgaarsmaten

4-6 Windmolens bij Vletgaarsmaten-De Liezen (rand Holten)

Ontwikkelaar: Pure Energie

Windpark de Norkerij

4-6 Windmolens in de Norkerij (Ligtenberg tussen Rijssen en de Holterberg)

Ontwikkelaar: Vattenfall

Duurzaam Holten

Duurzaam Holten heeft in het kader van deze plannen als standpunt, dat in geval van realisatie van windturbines de opbrengsten lokaal ingezet moeten worden. Ook voor het beheer van de turbines moet inbreng zijn vanuit de bewoners van Rijssen-Holten. Dus zullen we inzetten op 100% lokaal eigendom!