Laatste nieuws

Wat er speelt in Holten

Verslag actie zwerfvuil 2022

06 april 2022

Dit jaar zijn we om 11 uur weer gestart met de actie 'Holten schoon'. Er waren deze dag veel kinderen en hun ouders om te helpen. Iedereen was enthousiast en de weergoden waren ons goed gezind.

De start was bij Nijkamp. Alle deelnemers konden iets drinken en een kleine versnapering krijgen. Fijn verzorgt door Nijkamp. 

Tegen de middag kwamen de eerste rapers terug met zakken vol zwerfvuil. De foto laat zien hoeveel er is opgeraapt.

Ook in Rijssen hebben bewoners meegedaan aan de opruimdag. Zie voor hun verslag: https://www.opgewektrijssen.nl/

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring