Warmtepompen

De warmtepomp is een alternatief voor een CV-ketel voor het verwarmen van uw woning, maar ook een combinatie van warmtepomp en CV-ketel is mogeljk. Dit wordt een hybride-opstelling genoemd.

De warmtepomp kan worden gebruikt voor verwarming van uw woning, maar ook voor het aanmaken van tapwater voor het douchen etc. De voortdurende stijging van de gasprijzen en het opraken van het gas maken het noodzakelijk over te stappen op andere duurzame manier van het verwarmen van uw woning. De warmtepomp is hier uitermate geschikt voor in combinatie met goede isolatie en lage temperatuur verwarming.

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht of bodem, grondwater, (oppervlakte)water, rioolwater of ventilatielucht. Dit kost stroom, maar de opbrengst aan warmte is groter. Bij een luchtwarmtepomp is het noodzakelijk dat de warmtepomp uit de buitenlucht warmte kan halen. Hiervoor hebt u een buitenunit nodig. Deze kan ook in het dak geïntegreerd zijn. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt  van de warmte in de bodem of het water. Het voordeel van de bodem als basis voor de benodigde warmte is dat de temperatuur het gehele jaar vrij constant is, terwijl deze bij buitenlucht veel schommelt. Over het gehele jaar genomen haalt u met een warmtepomp die bodemwarmte benut een hoger rendement dan met een buitenluchtwarmtepomp. In de gemeente Rijssen-Holten dient u bij een verticale bron in de bodem geen open bron maar een gesloten bron toe te passen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge concentraties ijzer in de bodem.

Aangezien een warmtepomp circa 3 tot 5 keer de benodigde warmte uit de buitenlucht of bodem haalt, is de warmtepomp veel duurzamer dan een CV-ketel. Daar staat tegenover dat gas (nog) voordeliger is dan stroom. Berekeningen over terugverdienperiode zijn dan ook niet eenvoudig te maken. Uw installateur of de energieadviseur kan hierover meer informatie verstrekken. Inmiddels mag worden gesteld dat bij de toepassing van warmtepompen sprake is van techniek die zich heeft bewezen.

Er zijn inmiddels diverse systemen op de markt. Het meest geschikte systeem is afhankelijk voor uw woning, de bestaande warmte-installatie etc.