In de gemeente Holten is de laatste jaren veel nieuwbouw gepleegd. Deze woningen zijn veelal volgens de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid (zo laag mogelijk energiegebruik) gebouwd. Aan een groot deel van de oudere woningen kan wel het nodige worden verbeterd. Welke stappen kun je als bewoner daarin zetten ? In onze website geven we de mogelijkheden. Die mogelijkheden gaan van eenvoudig naar ingrijpend. Wat kan is afhankelijk van de woning (leeftijd en eventueel al uitgevoerde verbeteringen; bouwkundige toestand)) en natuurlijk van de kosten. De eenvoudige verbeteringen en minst dure staan onder de kop warmte-passief. Verbeteringen aan de bestaande installatie, of zelfs vervanging ervan, vraagt een hogere investering. Meestal wordt dan het begrip "terugverdientijd" gehanteerd: wegen de kosten op tegen de besparingen op de energierekening ?  Dit voor veel huishoudens de belangrijkste afweging. Deze afweging kan anders uitpakken wanneer de waardevermeerdering (huiseigenaren) of hoogte woonlasten (huurders) in de beoordeling worden meegenomen.

Laat je adviseren ! Bij de gemeente is (gratis) een adviseur beschikbaar (de heer Nijland; heeft spreekuur xxxxx). Ook kunt u een gecertificeerde maatwerkadviseur inschakelen (te vinden via https://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/ )

Neem als uitgangspunt, dat je ieder onderhoud of verbouwing benut voor het aanbrengen van verbeteringen, die leiden tot een lagere energierekening.

Op de website milieucentraal.nl wordt aangegeven hoe je in zes stappen van het gas af kan. Ook als je maar een paar van deze stappen zet, kom je al een heel eind met energiebesparing.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/stappenplan-aardgasvrij-wonen/