Project Zon PV

In de tijd dat Duurzaam Holten werd opgericht, waren zonnepanelen kostbaar en veel installateurs nog onbekend met PV systemen. De gedachte ontstond een PV project te beginnen. Door schaalvergroting moesten er voordelen te behalen zijn. De provincie Overijssel stimuleerde collectieve initiatieven. In een aantal voorlichtingsbijeenkomsten in Rijssen en Holten is informatie gegeven over de werking van een PV systeem, de terugverdientijd en de subsidie mogelijkheden.

 

Bij ca 200 systemen bedraagt de reductie CO2 uitstoot naar schatting ca 350000 kg CO2 per jaar. Dat is ongeveer de uitstoot van 70 middenklasse benzine auto’s die jaarlijks een rondje om de aarde rijden!

Tot nu toe (stand dec 2020) hebben meer dan 250 huishoudens gekozen voor de installatie van een PV systeem, onder de voorwaarden van de overeenkomst tussen de Stichting Duurzaam Holten en Independent Solar Systems.

 

 

(datum bericht)

Basis-scholen van Holten en Dijkerhoek actief op de Dag van de Duurzaamheid!

Donderdag 10 October werd landelijk weer de dag van de duurzaamheid gevierd.

In het Natuurmuseum op de Holterberg verzamelden zich zo’n 120 basisschool leerlingen om deel te nemen aan allerlei activiteiten op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.

De kinderen zagen een korte, inspirerende film van het Wereld Natuurfonds over dit actuele thema en kregen vervolgens een interactieve presentatie over biodiversiteit in de wereld en op de Holterberg. Daarna kregen de ze in zes zalen van het museum in totaal 18 quiz-vragen voorgeschoteld, hierbij geholpen door vrijwilligers. De leerlingen waren hier erg enthousiast mee bezig.

Tot slot konden ze nog even genieten van biologische appelsap en heerlijke vegetarische hapjes van Vivera voordat ze weer terug naar school gingen.

De volgende dag is de uitslag van de quiz in de scholen bekend gemaakt door een medewerker van Duurzaam Holten. Daarbij zijn opnieuw allerlei vragen van de leerlingen over biodiversiteit besproken en de goede antwoorden van de quiz nader toegelicht.

Deze dag was georganiseerd door de vrijwilligers van de stichting Duurzaam Holten en de medewerkers van het Natuurmuseum.

Film WWF

De vragen van de quiz voor de leerlingen zijn hier weergegeven; leuk om zelf en/of met (klein)kinderen te gaan invullen

 

De antwoorden op de vragen zijn: De antwoorden van de quiz zijn als volgt: A: 2,3,1 :B: 3,1,3; C: 1,3, 1 of 2 of 3 (allemaal goed); D: 3,2,1; E: 2,3,2; F: 3,2,1

 

(datum bericht)

Holtense daken vol!

Bedrijfsdaken vol zonnepanelen, dat is wat Duurzaam Holten wil bereiken door samenwerking met de collega’s van Opgewekt Rijssen.

Rob Regoort van Duurzaam Holten: “Als stichting helpen wij al sinds 2011 mensen die zonnepanelen op hun eigen dak willen. Zeker tegenwoordig word je bestookt door aanbieders van zonnepanelen: het ene aanbod klinkt nog mooier dan het andere, maar je weet dat het commerciële partijen zijn. Vaak is niet duidelijk hoe interessant het aanbod nu echt is voor de consument. Wij hebben geen commercieel belang, dus mensen kunnen ons advies vertrouwen!”

Mieke Urff van Duurzaam Holten vult aan: “Al meer dan 160 huishoudens in Rijssen-Holten hebben gebruik gemaakt van de gunstige voorwaarden die wij verkregen bij onze leverancier in Deventer. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 2400 zonnepanelen geïnstalleerd, die samen jaarlijks meer dan 540.000 kWh aan elektriciteit opwekken!

 

Rob: “Maar op onze duurzaamheidsmarkten hoorden we wel vaak dat veel mensen opzagen tegen de investering in eigen panelen of er geen geschikt dak voor hadden.”

 

Mieke: “Denk bijvoorbeeld aan inwoners van appartementen en van huizen met rieten daken. Daarom is de constructie van Opgewekt Rijssen zo interessant: je kunt bij je eigen energieleverancier blijven, investeert niets en door een belastingmaatregel bespaart een gemiddeld gezin 100 euro per jaar op de energierekening. Bovendien wordt je energie duurzaam opgewekt, via zonnepanelen op bedrijfsdaken. Dit vult ons aanbod mooi aan”.

 

“De afgelopen tijd hoorden wij van Holtenaren dat ze graag zonnepanelen op bedrijfsdaken willen en interesse hebben voor een lokale energiecoöperatie. Dat is precies wat Opgewekt Rijssen doet!”

 

Rob: “Al met al hebben wij veel vertrouwen in de mensen achter Opgewekt Rijssen en hun aanbod. Daarom werken we graag met ze samen. Op 16 mei organiseren we een informatiebijeenkomst in Gebouw Irene in Holten”.

 

Mieke, grappend: “We hebben ze wel gevraagd waarom ze hebben gekozen voor de naam ‘Opgewekt Rijssen’ en Holten ontbreekt. We begrijpen dat na lang wikken en wegen gekozen is voor een korte naam maar als er op een gegeven moment meer Hoolter dan Riessender leden zijn, moeten we het daar nog maar eens over hebben “.

 

De beide partijen hebben op 16 mei een informatiebijeenkomst in Holten georganiseerd. Voor meer info klik hier

 

 

(Foto, met bijschrift: “V.l.n.r.: Mieke (DH), Raoul Teeuwen van Opgewekt Rijssen, en Rob (DH) bespreken de informatieavond.”)

 

Organiseren van streekmarkten:

Duurzaam Holten organiseerde de "Groene Quiz" met politici uit onze gemeente. RTV Oost maakte een verslag hiervan:  https://www.rtvoost.nl/nieuws/277580/Politici-Holten-aan-de-tand-gevoeld-over-duurzaamheidskennis

 

 

Dag van de Duurzaamheid (10-10-2018) met Jan Terlouw in Holten

Hoe kunnen we samen zorgen voor een duurzamere wereld?  Jan Terlouw hield een voordracht in het Kulturhus in Holten en ging in gesprek met leerlingen van de Waerdenborch. De leerlingen hebben zich verdiept in onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en presenteren hun ideeën daarover aan de hand van zelf geformuleerde stellingen.

Dit project staat in het teken van de Dag van de Duurzaamheid en kwam tot stand in samenwerking tussen scholengemeenschap De Waerdenborch en de Stichting Duurzaam Holten.

link naar filmpje met Jan Terlouw: Dag van de Duurzaamheid 2018 met Jan Terlouw

LEERLINGEN DE WAERDENBORCH ZOEKEN CREATIEVE EN DUURZAME OPLOSSING(EN) VOOR HET VERVOEREN VAN BOODSCHAPPEN

Afgelopen week hebben bestuursleden van de Stichting Duurzaam Holten in het kader van de laatste projectperiode van het vak Onderzoek en Ontwerpen (kortweg O&O) een gastles gegeven aan elk van de vier 3HAVO/3VWO klassen van de Technasium-afdeling van de Scholengemeenschap De Waerden- borch in Holten. Aanleiding daartoe was de vraag vanuit de Stichting aan de leerlingen om een oplossing te zoeken voor een probleem dat als volgt in de door de O&O-docenten samengestelde projectbeschrijving wordt gesignaleerd:

Uit eigen ervaring herken je vast wel de volgende situatie: een winkelstraat of winkelcentrum op zaterdag vol druk, winkelend publiek. Bij elk winkelbezoek komt er weer een plastic draagtasje bij.  Aan het einde van een lange middag loopt een menigte, “bepakt en bezakt”, naar het station of naar  de plaats waar de auto staat. Thuis gekomen worden de zakken uitgepakt en weggegooid. Soms worden zij in een doos verzameld voor later gebruik; maar in de praktijk kan het voorkomen dat men bij een nieuwe middag “shoppen” opnieuw met een lading plastic thuis komt.
Vroeger kwam al dat plastic bij de huisvuil-afvalberg terecht; tegenwoordig wordt het in veel gemeentes in Nederland apart van het huisvuil, in het kader van het project “Plastic Heroes, in plastic (!) zakken ingezameld en voor hergebruik afgevoerd.
Sommigen lossen dit “plastic tasjesdilemma” op door zo’n draagtas meerdere malen te gebruiken en stelselmatig nieuw aangeboden tasjes te weigeren. Duurzaam is deze oplossing niet; bij duurzame ontwikkeling gaat het om jezelf, jouw leven en de toekomst. Maar ook om dat van anderen om je heen en veraf op aarde. In de meeste gevallen is zo’n plastic tas gemaakt van een aardolieproduct waarvan de grondstof zoals je weet niet onuitputtelijk is en vaak over grote afstand moet worden vervoerd.
Hoogste tijd dus voor een duurzamer oplossing.

In de projectbeschrijving heeft de opdrachtgever (de Stichting DH) een aantal eisen geformuleerd waaraan de door de leerlingen te presenteren oplossing moet voldoen; één daarvan is dat er volgens het “Cradle to Cradle” principe moet worden ontworpen. Dit principe wordt ook wel omschreven met de kreet “Afval is voedsel”.  In oktober 2006 heeft het programma Tegenlicht een documentaire over dit principe en de uitwerking daarvan op de maatschappij uitgezonden; via deze link  http://www.youtube.com/watch?v=XbVvUp8frnU  kan deze documentaire worden bekeken.

Grote indruk maakte ook het verhaal van kapitein Charles Moore, die in 1998 ontdekte dat er in de Stille Oceaan ten oosten van Hawaii een “nieuw continent” (ter grootte van Frankrijk, Spanje en Portugal samen!) van plastic rommel dreef, toen 10m dik (nu inmiddels gegroeid tot 30m).
Op http://www.ted.com/talks/lang/nl/capt_charles_moore_on_the_seas_of_plastic.html licht hij het plastic afvalprobleem toe.

Het probleem van vervuiling door plastic in Californië (één van de plaatsen waar de vervuiling van de Stille Oceaan begint) wordt in een video op YouTube (zie  http://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw)   op een satirische manier duidelijk gemaakt.

Het Technasium is een  onderwijsstroom voor HAVO en VWO. In de formule van het Technasium staat het nieuwe examenvak Onderzoek en Ontwerpen centraal. O&O wordt gegeven vanaf klas 1 tot aan het eindexamen. Daarnaast volgen leerlingen theorievakken. Het technasium biedt variatie in leerstijlen. Theoretisch leren én eigen initiatief ontplooien zijn beide van belang.   (zie voor meer informatie  http://www.technasium.nl    of  http://www.leraar24.nl/video/3218).

 

De leerlingen van De Waerdenborch hebben 8 weken tijd om in 5 lessen per week tot een hopelijk creatieve en duurzame oplossing te komen. Het project zal kort voor de zomervakantie worden afgesloten met een openbaar toegankelijke presentatie van de ontwerpen/oplossingen door de leerlingen. De beste ontwerpen/oplossingen zullen tijdens het Streek- en duurzaamheid evenement Holten in oktober as worden bekend gemaakt.

 

 

 Duurzame vakantiehuizen Landal Twenhaarsveld

Twee accommodaties uit 1985 hebben een duurzame make-over gehad. Op weg naar energieneutraal wonen. De vakantiewoningen zijn van het gas af, ze worden verwarmd met een warmtepomp en er wordt gekookt op inductie. Verder zijn ze geïsoleerd en staan er zonnecollectoren op het dak. Een goed initiatief en dat er meer vakantiewoningen mogen volgen! 

 

Verduurzaming huurwoningen op De Landeweerd
Met een aantal bewoners van huurwoningen in de Landeweerd onderzochten we hoe deze huizen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt kunnen worden. Uit warmtebeelden van de Woonweter bleek dat er sprake was van veel warmtelekkages in de spouw en andere plekken. Samen met bewoners zijn we in gesprek gegaan met de verhuurder over verbeteringen. Uitkomst ??

 


Repair café
warmtebeeldcamera
Verhuur schoonmaakset voor zonnepanelen
Cursus inregelen CV 
Collectieve actie aanschaf zonnepanelen
Warmtepomp
Informatie over zonnepanelen
Nieuwsbrieven

Heidebeheer

Stimuleringsprijs gemeente Rijssen- Holten 2012   

Meedenken over duurzaam groenbeheer                                                                                                           

Prijsvragen nieuwe ideeën
Presentaties tijdens voorlichtingsavonden 

Promotie en voorlichting elektrische mobiliteit     

Start Woonwinkel

Opzetten en beheren pluk- en bijentuin
Waterreservoir de Gevulde Kruik
Verkoop biologische plantjes voor de moestuin

Jaarlijkse activiteiten tijdens NL DOET                                                                                                                          Opruimacties zwerfvuil                                                                                                                                                  Tassenproject met scholengemeenschap de Waerdenborch
Tassenbol in het kader van hergebruik van plastic tassen

Onthulling bedriegertjes
Energiehuisjes
Koekje van eigen deeg
Smoothie bike   

Nieuwe vrienden ontvangen ecotas met informatie