• De Stichting Duurzaam Holten zet zich in om Holten te verduurzamen. We geven bewoners praktische tips, bieden duurzame oplossingen aan, of denken met u mee. Dit doen we door projecten te initiëren voor opwekking van duurzame energie, energiebesparing, duurzame mobiliteit, voedsel en bescherming van de biodiversiteit. Dit doen we door bewoners te betrekken bij de projecten die we initiëren.

 

Belangrijk !

In onze gemeente wordt onderzocht welke bijdrage kan worden geleverd aan de oplossing van het klimaatprobleem. Er is in dat verband onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor de plaatsing van windturbines. Het rapport: "Locatieonderzoek windenergie" kunt u hier lezen. Leden van het bestuur van de Stichting Duurzaam Holten volgen de diskussie over dit onderwerp nauwlettend en houden u op de hoogte.

 

Opschoonactie van Duurzaam Holten enorm succes!

Ongeveer 100 volwassenen en 30 kinderen deden op zaterdag 20 maart enthousiast mee aan de actie in het kader van de landelijke actie ‘Nederland Schoon’. De actie om zwerfvuil in en rond Holten op te ruimen, werd georganiseerd door de Stichting Duurzaam Holten met ondersteuning van de gemeente Rijssen-Holten.

In totaal vulden de vrijwilligers  zo’n 80 grote vuilniszakken met zwerfvuil, samen goed voor zeker 400+ kilo!  Zie ook Holten in actie. op deze website

 

Akkerranden en bermen inzaaien !

De gemeente Rijssen-Holten roept inwoners die buiten de bebouwde kom wonen op om mee te helpen met het verhogen van de biodiversiteit in onze gemeente. Via het formulier op deze pagina  Akkerranden inzaaien kunt u een aanvraag indienen voor het inzaaien van een bloemenmengsel langs uw akkerrand. Ook staan we open voor suggesties voor het inzaaien van een gemeenteberm bij u in de buurt. De Tubantia schrijft: "Laat duizend bloemen bloeien" ( ‘Laat duizend bloemen bloeien’ en vooral in akkerranden en bermen in Rijssen-Holten  )Vooral voor de biodiversiteit maakt Rijssen-Holten werk van het inzaaien van akkerranden in het buitengebied. Op aanvraag stelt de gemeente een bloemenzaadmengsel beschikbaar, opdat onder meer mais-, tarwe- en aardappelakkers omzoomd worden door een veelheid aan kleur. Want het oog wil ook wat.  Duurzaam Holten ondersteunt dit streven van harte.

 

Verplichting energieadviseur

Vanaf 1 januari 2021 zijn huiseigenaren verplicht een energieadviseur in te schakelen voor het vaststellen van het energielabel. Via de link van deze website kunt u een adviseur vinden: https://www.energielabel.nl/woningen/veelgestelde-vragen/ of: https://epadviseur.centraalregistertechniek.nl/?type=particulier Via deze website kunt u ook een maatwerkadviseur in de eigen regio vinden.

Eis bij plaatsing zonnepanelen

Vanaf 27 april zijn alle nieuwe zonnepaneelbezitters verplicht om een certificaat te kunnen laten zien aan de netbeheerder. Dit certificaat vertelt de netbeheerder dat de installatie van de zonnepanelen aan de Europese aansluiteisen voldoet.

Afbouwregeling salderingsregeling

Afbouw salderingsregeling teruglevering stroom PV-panelen doorgeschoven naar het volgende kabinet. Lees hier meer. 

Interview familie Brinks

De Stichting Duurzaam Holten vindt het belangrijk ervaringen te delen. Op deze website staat een interview met de familie Brinks over hun motieven om PV zonnepanelen te plaatsen en hun ervaring met de plaatsing ervan.