Skip to main content

Repareren is beter dan weggooien

De noodzaak om meer te gaan repareren en minder weggooien wordt steeds duidelijker. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gepleit voor dwingende maatregelen om de levensduur van producten te verlengen. Reparatie wordt enorm belemmerd doordat producten niet open kunnen. Vaak worden apparaten met maar een klein mankement dan maar weggegooid. Door zulk gedrag is de berg elektrisch en elektronisch afval de afgelopen decennia enorm gegroeid. In 1995 werd per Nederlander ruim 10 kilo producten met een stekker of batterij weggegooid; in 2019 was dat meer dan twee keer zoveel: bijna 24 kilo.

Het Planbureau voor de Leefomgeving bepleit dwingende maatregelen: . “Het is nodig dat er beleid komt op anders produceren en consumeren en op het verlengen van de levensduur van producten, bijvoorbeeld door de repareerbaarheid en het hergebruik van onderdelen te verbeteren.”

Met het gratis toegankelijk Repair Café willen we wijzen op de mogelijkheid van repareren en, indien mogelijk, een reparatie uitvoeren. Zonodig worden bezoekers doorverwezen naar professionele reparateurs. In de eerste vijf jaar van het bestaan hebben vrijwilligers vooral Holtens tuingereedschap, lampen en stofzuigers onder handen genomen.

Weggooien kan altijd nog!

Of het nu gaat om kleding, huishoudelijke apparaten, tuingereedschap, een fiets of speelgoed: de vrijwilligers kijken graag of het artikel gerepareerd kan worden en daarna veilig te gebruiken is. De reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de pot is welkom. Nieuwe onderdelen voor je apparaat moet je zelf kopen.

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand staan de vrijwilligers klaar om uw spulletjes te repareren. Denk aan: huishoudelijke apparaten, tuingereedschap of textiel (graag eerst wassen).Er zijn geen kosten verbonden aan de reparatie, er staat een fooienpot voor een vrijwillige gift. Van de fooien kopen wij nieuw materiaal en koffie/thee.