Hier een stukje tekst maken over de opzet en bedoeling van de collectieve acties.