Repair café
warmtebeeldcamera
Verhuur schoonmaakset voor zonnepanelen
Cursus inregelen CV 
Collectieve actie aanschaf zonnepanelen
Warmtepomp
Informatie over zonnepanelen
Nieuwsbrieven

Heidebeheer

Stimuleringsprijs gemeente Rijssen- Holten 2012   

Meedenken over duurzaam groenbeheer                                                                                                           

Prijsvragen nieuwe ideeën
Presentaties tijdens voorlichtingsavonden 

Promotie en voorlichting elektrische mobiliteit     

Start Woonwinkel

Opzetten en beheren pluk- en bijentuin
Waterreservoir de Gevulde Kruik
Verkoop biologische plantjes voor de moestuin

Jaarlijkse activiteiten tijdens NL DOET                                                                                                                          Opruimacties zwerfvuil                                                                                                                                                  Tassenproject met scholengemeenschap de Waerdenborch
Tassenbol in het kader van hergebruik van plastic tassen

Onthulling bedriegertjes
Energiehuisjes
Koekje van eigen deeg
Smoothie bike   

Nieuwe vrienden ontvangen ecotas met informatie