Het dagelijks bestuur van Duurzaam Holten wordt gevormd door Rob Regoort (voorzitter), Steven in't Veld (penningmeester), Liet Boon (lid), Mieke Urff (lid) en Wim Pooringa (lid).

 

 

---FOTO---