Het dagelijks bestuur van Duurzaam Holten wordt gevormd door Rob Regoort (voorzitter), Steven in't Veld (penningmeester), Liet Boon (lid), Mieke Urff (lid) en Herman Kreijkes (lid/website).

 

 

Van links naar rechts: Herman Kreijkes, Steven in't Veld, Rob Regoort en Liet Boon.