Algemeen

Zonnepanelen leveren stroom en zonneboilers leveren warm/heet water. Beide maken gebruik van de zon voor de energieopbrengsten. De PV-panelen zetten de energie om naar stroom (waarbij ongeveer 20% van de energie wordt omgezet naar stroom). Bij een zonneboiler heb je een zonnecollector op je dak die de zonnewarmte afgeeft aan de zonneboiler.  Deze warmte kun je gebruiken voor het verwarmen van tapwater (douche/bad en ander heetwater gebruik), maar kan ook gebruikt worden als ondersteuning van de centrale verwarming. Een zonnecollector heb je in de vorm van een vlakke plaat die op een PV-paneel ljkt maar ook met buizen heatpipes genoemd. Zowel heatpipes als vlakke plaat collectors hebben een rendement van ongeveer 60%. De energie die door een zonnecollector wordt gebruikt is dus veel hoger dan de PV-panelen. Vandaar dat zonneboilers steeds aantrekkelijker worden in aanschaf. Dat wordt nog versterkt door de subsidie mogelijkheden voor zonneboilers in tegenstelling tot PV-panelen. Ook het afschaffen van de saldering bij teruglevering van stroom na 2022 maakt de aanschaf van een zonneboilersysteem gunstiger dan PV-panelen.

Werking van zonneboilers

Bij een zonnecollector of heatpipes zit een vloeistof die warm wordt doordat de zon erop schijnt. De vloeistof wordt door een pomp rondgepompt door een warmtewisselaar in een buffervat. De warmte wordt afgegeven aan het drinkwater het buffervat. Het tapwater kan wel 90 graden worden op een zonnige zomerse dag. Als er niet voldoende zonnewarmte is, wordt het drinkwater naverwarmd door een CV-ketel of warmtepomp. Zodoende is er altijd voldoende warm/heet water beschikbaar ook als de zon niet schijnt.

Een grotere zonneboiler met meerdere vlakkeplaat collectoren of heatpipes kan daarnaast ook gebruikt worden als ondersteuning van de CV of warmtepomp. Er is dan een extra warmtewisselaar aangebracht in het buffervat wat voor de overdracht van warmte naar het verwarmingsysteem zorgt.

Voor een video over de werking van een zonneboiler klik hier

Subsidie mogelijkheden

Voor zonneboilersystemen bestaan subsidiemogelijkheden. Op de website van het RVO vindt u meer informatie.

Om u een indruk te geven over de prijzen van zonneboilersystemen kunt u bijvoorbeeld kijken op de website van Zizon. De prijzen starten vanaf circa euro 2670 (waarbij de subsidie van circa euro 2000 nog verrekend moet worden). Het netto investeringsbedrag bedraagt circa euro 700. Zizon hanteert scherpe prijzen.

Hierbij moet nog wel het systeem geïnstalleerd worden en extra materialen (leidingwerk) aangeschaft worden. Dit is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als minimum moet u rekening houden met 16 arbeidsuren. Voor grotere systemen of grotere afstanden tussen collectoren en buffervat zal dit meer bedragen. Uiteraard is dit ook van grote invloed op de bijkomende kosten voor leidingwerk. Zizon heeft de mogelijkheid tot zelf installatie.

Tot slot

Mocht u interesse hebben in de aanschaf (en installatie) van een zonneboilersysteem dan kunt u ons een email sturen. Bij veel belangstelling gaan we onderzoeken of er een collectieve actie kan worden georganiseerd.

Een nieuw zonnepanelenproject in Rijssen-Holten?

De stichting Duurzaam Holten, een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, is al sinds 9 jaar actief in het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen (PV) voor het opwekken van duurzame energie; sinds die tijd is er sprake van een succesvolle samenwerking tussen Duurzaam Holten en het bedrijf Independent Solar Systems uit Deventer (zie onze website: duurzaamholten.nl op de energiepagina). Meer dan 160 huishoudens in Rijssen- Holten hebben inmiddels gebruik gemaakt van de gunstige voorwaarden die geboden worden. Ongeveer 2400 zonnepanelen zijn geplaatst, die bij elkaar jaarlijks meer dan 540000 Kwh aan elektriciteit opwekken! Wanneer u geïnteresseerd bent in de plaatsing van zonnepanelen op uw dak, is het zeker de moeite waard om te kijken naar de gegevens van ons recent vernieuwde collectieve contract; alle informatie staat transparant op de boven genoemde website.

 

Een aantal aanbieders, zoals recent Zelfstroom, bieden aan om tegen betaling van een maandelijks bedrag panelen te huren; deze aanbiedingen hebben echter niets te maken met de stichting Duurzaam Holten. Het kan een alternatief zijn voor mensen die niet zelf willen investeren, hoewel dat laatste financieel aanzienlijk aantrekkelijker is.

 

Wanneer het voor u niet mogelijk is om zonnepanelen op uw dak te plaatsen, kunt u besparen op uw energierekening door lid te worden van de coöperatie Opgewekt Rijssen.  (link naar: https://www.opgewektrijssen.nl/). Opgewekt Rijssen is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk , die samenwerkt met Duurzaam Holten.

Beide organisaties kunnen onafhankelijk advies geven welke keuze voor u het meest aantrekkelijk is. 

 

 

Basis-scholen van Holten en Dijkerhoek actief op de Dag van de Duurzaamheid!

Donderdag 10 October werd landelijk weer de dag van de duurzaamheid gevierd.

In het Natuurmuseum op de Holterberg verzamelden zich zo’n 120 basisschool leerlingen om deel te nemen aan allerlei activiteiten op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.

De kinderen zagen een korte, inspirerende film van het Wereld Natuurfonds over dit actuele thema en kregen vervolgens een interactieve presentatie over biodiversiteit in de wereld en op de Holterberg. Daarna kregen de ze in zes zalen van het museum in totaal 18 quiz-vragen voorgeschoteld, hierbij geholpen door vrijwilligers. De leerlingen waren hier erg enthousiast mee bezig.

Tot slot konden ze nog even genieten van biologische appelsap en heerlijke vegetarische hapjes van Vivera voordat ze weer terug naar school gingen.

De volgende dag is de uitslag van de quiz in de scholen bekend gemaakt door een medewerker van Duurzaam Holten. Daarbij zijn opnieuw allerlei vragen van de leerlingen over biodiversiteit besproken en de goede antwoorden van de quiz nader toegelicht.

Deze dag was georganiseerd door de vrijwilligers van de stichting Duurzaam Holten en de medewerkers van het Natuurmuseum.

Film WWF

De vragen van de quiz voor de leerlingen zijn hier weergegeven; leuk om zelf en/of met (klein)kinderen te gaan invullen

 

De antwoorden op de vragen staan helemaal onderaan deze pagina

 

Holtense daken vol!

Bedrijfsdaken vol zonnepanelen, dat is wat Duurzaam Holten wil bereiken door samenwerking met de collega’s van Opgewekt Rijssen.

 

Rob Regoort van Duurzaam Holten: “Als stichting helpen wij al sinds 2011 mensen die zonnepanelen op hun eigen dak willen. Zeker tegenwoordig word je bestookt door aanbieders van zonnepanelen: het ene aanbod klinkt nog mooier dan het andere, maar je weet dat het commerciële partijen zijn. Vaak is niet duidelijk hoe interessant het aanbod nu echt is voor de consument. Wij hebben geen commercieel belang, dus mensen kunnen ons advies vertrouwen!”

 

Mieke Urff van Duurzaam Holten vult aan: “Al meer dan 160 huishoudens in Rijssen-Holten hebben gebruik gemaakt van de gunstige voorwaarden die wij verkregen bij onze leverancier in Deventer. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 2400 zonnepanelen geïnstalleerd, die samen jaarlijks meer dan 540.000 kWh aan elektriciteit opwekken!

 

Rob: “Maar op onze duurzaamheidsmarkten hoorden we wel vaak dat veel mensen opzagen tegen de investering in eigen panelen of er geen geschikt dak voor hadden.”

 

Mieke: “Denk bijvoorbeeld aan inwoners van appartementen en van huizen met rieten daken. Daarom is de constructie van Opgewekt Rijssen zo interessant: je kunt bij je eigen energieleverancier blijven, investeert niets en door een belastingmaatregel bespaart een gemiddeld gezin 100 euro per jaar op de energierekening. Bovendien wordt je energie duurzaam opgewekt, via zonnepanelen op bedrijfsdaken. Dit vult ons aanbod mooi aan”.

 

“De afgelopen tijd hoorden wij van Holtenaren dat ze graag zonnepanelen op bedrijfsdaken willen en interesse hebben voor een lokale energiecoöperatie. Dat is precies wat Opgewekt Rijssen doet!”

 

Rob: “Al met al hebben wij veel vertrouwen in de mensen achter Opgewekt Rijssen en hun aanbod. Daarom werken we graag met ze samen. Op 16 mei organiseren we een informatiebijeenkomst in Gebouw Irene in Holten”.

 

Mieke, grappend: “We hebben ze wel gevraagd waarom ze hebben gekozen voor de naam ‘Opgewekt Rijssen’ en Holten ontbreekt. We begrijpen dat na lang wikken en wegen gekozen is voor een korte naam maar als er op een gegeven moment meer Hoolter dan Riessender leden zijn, moeten we het daar nog maar eens over hebben “.

 

De beide partijen hebben op 16 mei een informatiebijeenkomst in Holten georganiseerd. Voor meer info klik hier

 

 

(Foto, met bijschrift: “V.l.n.r.: Mieke (DH), Raoul Teeuwen van Opgewekt Rijssen, en Rob (DH) bespreken de informatieavond.”)

Stappenplan MilieuCentraal voor een aardgasvrije woning

Op de website is extra informatie opgenomen over een 6 stappenplan van MileuCentraal om te komen tot een aardgasvrij woning. Klik hier voor meer informatie

Ook is op de website informatie opgenomen over zonneboilersystemen en de subsidiemogelijkheden. Klik hier voor meer informatie 

 

 

Dag van de duurzaamheid 10-10-2018 met Jan Terlouw

De bijeenkomst op 10-10-2018 met Jan Terlouw kunt u herbeleven? Hier staat het filmpje

Calabash Tank verhuisd naar Holterberg

In 2015 is in samenwerking tussen De Gevulde Waterkruik en Duurzaam Holten een zogenaamde Calabash Tank gebouwd. Bedoeld als watervoorziening van de Tuin van Duurzaam Holten aan de Industriestraat. Zeker tijdens de afgelopen warme en droge zomer heeft het zijn dienst meer dan bewezen.

Nu de Tuin plaats moet maken voor woningen, is de tank verplaatst naar de Holterberg. Daar was al rekening mee gehouden tijdens de bouw. De watertank is op een zogenaamde Stelcon plaat geplaatst, zodat het met behulp van een shovel en een dieplader vervoerd kon worden.

De eigenaar van restaurant WOODY’s op De Holterberg bleek enthousiast voor een duurzame toekomst èn voor de samenwerking met Afrikaanse landen. En zo heeft de Calabash tank een nieuwe plek gekregen naast de paarden paddock op de Holterberg. De tank word daar gevuld door regenwater van het dak en dient om de paarden drinken te geven.

De tank krijgt nog een opknapbeurt en beschildering. Daarna wordt het officieel in gebruik genomen en komt er een infobord bij. Wandelaars en bezoekers kunnen lezen over drinkwater in Afrika en over een duurzaam Holten.

De drinkwatertank deed en doet ook dienst als voorbeeldmodel voor ontwikkelingsprojecten in Afrika. Teams uit DR Congo, Uganda, Kenia en Ghana hebben de tank bezocht en raakten geïnspireerd.

 

De antwoorden van de quiz zijn als volgt:

A

2,3,1

B

3,1,3

C

1,3, 1 of 2 of 3 (allemaal goed)

D

3,2,1

E

2,3,2

F

3,2,1

ECOLOGISCH GROENBEHEER door en voor alle BURGERS

 

Tijdens de Streekmarkt heeft Duurzaam Holten aan de bezoekers informatie gegeven over het nieuwe Ecologisch Groenbeheer door de Gemeente. Daarbij is hen gevraagd op welke groenstroken zij die nieuwe aanpak willen en konden zij dat op de kaart van Rijssen-Holten aangeven door gele stickers. Op foto 2. is dat te zien.

 

In de Duurzaamheidsvisie 2016-2019 van de gemeente Rijssen-Holten staat: Het klimaat is aan het veranderen, de wereldwijde grondstoffenvoorraad is eindig en we zijn ons ervan bewust dat bepaalde dier- en plantensoorten met uitsterven worden bedreigd of zelfs al uitgestorven zijn. Grote en ingewikkelde vraagstukken waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan.

Duurzaam Holten ondersteunt het idee om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. De Gemeente wil dat ook, maar kan het niet alleen. Daarom is het belangrijk alle krachten in Rijssen-Holten te bundelen en samen aan de slag te gaan.

 

De eerste veranderingen zijn al merkbaar. Een aantal grasvelden en bepaalde bermen in de gemeente gaan ecologisch beheerd worden. Dat betekent minder vaak maaien en steeds het maaisel afvoeren. Zo ontstaat er op den duur een meer natuurlijke begroeiing op die veldjes en bermen. Daarmee wordt bevorderd dat bepaalde  dieren, zoals insecten, kikkers en vleermuizen, daar meer voeding kunnen vinden. De dieren zullen zich dan door de bermen en veldjes over een groter gebied kunnen verspreiden en zullen niet zo snel  geïsoleerd raken. Op die manier hebben zij meer kans om voort te bestaan.

 

De selectie van de veldjes en bermen vindt plaats op basis van de bijzondere natuur die er nu al voorkomt en de verbindingsfunctie die de berm tussen natuurgebieden heeft. Daarbij wordt ook gelet op de verkeersveiligheid.

 

Wilt u ook meewerken  aan meer ECOLOGISCH GROEN in onze gemeente?

·        Dat kan door het ecologisch bermbeheer niet te verstoren. Dus niet zelf de berm gaan maaien.

·        Dat kan ook in uw eigen tuin door minder verharding toe te passen en geen chemische insectenverdelgers te gebruiken. Dat  betekent een meer natuurlijke begroeiing van uw tuin  en ook meer vogels!

(zie ook www.operatiesteenbreek.nl)

 

 

Voor nadere informatie bij de gemeente Rijssen-Holten: Maaike Jansen, 0548-854651 en Duurzaam Holten : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tegenwoordig zijn er op vele websites goede initiatieven voor de beste aanpak.

Mileu Centraal is één van deze websites en heeft een stappenplan ontwikkeld om te komen tot aardgasvrije wonen.

 

6 stappen om aardgasvrij te wonen

 

1.      Check de isolatie van je woning

2.    Verbeter de isolatie van je woning

3.    Check en verbeter de ventilatie

4.    Check je radiatoren

5.    Ga elektrisch koken

6.    Vervang je CV ketel door duurzame verwarming (warmtepomp, warmtenet etc.)

Klik hier om naar de pagina van milieucentraal te gaan.

 

Hieronder worden de ervaringen besproken van de aanleg van een warmtepomp waarbij gebruik is gemaakt van aardwarmte door 3 boringen van 70 meter.

 

De aanleg heeft plaatsgevonden door de volgende bedrijven:

1) Klein Comforttechniek: importeur van Danfoss warmtepompen 

2) Installatiebedrijf Van Zon uit Holten

3) Bronboringsbedrijf Enter

 

Voor de keuze van de juiste uitvoering van de warmtepomp en eventuele boiler/buffervaten wordt door Harry Klein en William van Zon de woning bezocht en in kaart gebracht.

Met de opdrachtgever worden de wensen doorgenomen. Dit leidt tot een offerte waarin op basis van de wensen en mogelijkheden van de woning een calculatie is ogesteld. Daarnaast zijn een aantal opties opgenomen zoals Danfoss Online waarbij het mogelijk is de warmtepomp via internet en een app te regelen. Ook kan de leverancier/installateur bij eventuele problemen mogelijk de oorzaak achterhalen.

De bronboorder Robert Slaghekke van Bronboringsbedrijf Enter is verantwoordelijk voor het berekenen en aanleggen van de bron en het indienen van de melding voor de bronboring bij de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met de bodemgesteldheid, de capaciteit van de warmtebron en de draaiuren van de warmtepomp voor warmte, tapwater en eventuele koeling van de woning. Uit deze berekening volgen de benodigde boormeters. In mijn geval is dat 210 meter. Robert heeft deze verdeeld over 3 keer 70 meter omdat onder de 70 meter de kans op gesteente groter is en dit lastiger is bij het boren.