Zonne-energie algemeen

OVER ZONNE-ENERGIE IN HET ALGEMEEN:

1. Waaruit bestaat een systeem gebaseerd op zonnecellen?

Het systeem bestaat uit panelen met zonnecellen en (inpandig) een omvormer.

2. Waar zijn zonnecellen van gemaakt ?

Zonnecellen zijn gemaakt van zilverzand. Bij de productie van zonnecellen wordt dit zand gezuiverd tot 99,9 % Silicium (Si) en het wordt vervolgens in kristalvorm gegoten. Hiervan worden “plakjes”afgesneden.

3. Waar worden zonnecellen gemaakt ?

Het overgrote deel van de zonnecellen komt uit China. India is als productieland in opkomst, echter de certificering is bij zonnecellen uit India nog niet (altijd) goed geregeld.

4. Zijn zonnecellen diefstalgevoelig ?

Nee, gezien de energie die het kost om zonnecellen (op het dak) te ontmantelen en de omvang en relatief lage kosten van zonnecellen. Daarnaast zijn zonnecellen normaliter opgenomen in de opstalverzekeringen.

5. Worden zonnecellen nog goedkoper of efficiënter ?

Nee, niet echt. Zonnecellen zijn eigenlijk uitontwikkeld, de fabricage van
zonnecellen kan als massaproductie worden bestempeld. De efficiency is de afgelopen jaren gestegen van 12 naar 17 %.

6. Zijn zonnecellen gevoelig voor (extreem) weer ?

Nee, zelfs hagelstenen vormen geen probleem. Er is geen sprake van een extra kans op blikseminslag.

7. Is voor het plaatsen van zonnecellen een bouwvergunning nodig ?

Met uitzondering van rijksmonumenten en beschermde stads-/dorpsaanzichten is normaliter geen bouwvergunning nodig.

8. Wat is het gewicht van zonnecellen ?

Het gewicht van zonnecelpanelen bedraagt 15 kg/ m2

9. Is er bij normaal gebruik en een normale levensduur sprake van veroudering van zonnecellen ?

Ja, als gevolg van de werking van UV licht treedt veroudering op.

10. Hoe lang gaan zonnecellen mee ?

Zonnecellen gaan tientallen jaren mee. In de loop van de tijd neemt de opbrengst percentsgewijs af. Normaliter wordt door de leverancier garantie gegeven voor een opbrengst van 80 % na 25 jaar (“regressie”). Van 50 jaar geleden geplaatste zonnecellen is een opbrengst van 65 % vastgesteld.
De omvormers gaan 10 à 15 jaar mee.

11. Zijn zonnecellen onderhoudsgevoelig ?

Nee, door de ligging in een helling van minimaal 20 graden worden de cellen door regenwater schoongespoeld. Sneeuw blijft er wel op liggen. Er zou geen sprake zijn van extra risico op (aan)groei van mossen e.d.

12. Hoe wordt de werking van zonnecellen gegarandeerd ?

Bij de aankoop van zonnecellen wordt door de leverancier schriftelijk een garantie afgegeven. Om het risico van een faillissement van een Chinese leverancier uit te sluiten is de garantie “doorgelegd” naar een verzekeringsmaatschappij.

13. Hoe zijn zonnecellen opgebouwd ?

Het gesneden pakket zilverzand wordt wave genoemd (= 1,5 Volt); 72 cellen vormen één paneel (= 24 Volt). Panelen in serie heten strings” (samen enkele honderden Volt)

14. Hoe is de werking van zonnecellen ?

Zonnecellen geven gelijkstroom. De eenheid is Wattpiek (Watt per paneel)). Deze eenheid is gedefinieerd als het vermogen bij 20 graden C bij 1.000 Lux lichtsterkte.
De spanning (Voltage) blijft constant, bij minder zon wordt dus minder stroom gegenereerd. Vierkante cellen zijn geometrisch, dus qua vorm, het meest efficiënt.

15. Is een zonnepaneel milieuvriendelijk ?

De aan de productie gerelateerde terugverdientijd van een zonnepaneel bedraagt 2 jaar. In relatie tot operationele termijn van 30 jaar is de energetische terugverdientijd van een zonnepaneel dus milieuvriendelijk te noemen.

16. Waar worden omvormers gemaakt ?

Omvormers worden ook in China gemaakt, echter om redenen die liggen op kwaliteitsgebied wordt veelal de voorkeur gegeven aan Duitse omvormers.

17. Geeft de omvormer (geluids)hinder of -overlast ?

De omvormer wordt inpandig geplaatst. De omvormer werkt alleen overdag.

18. Is de elektromagnetische straling van zonnecellen gevaarlijk voor de gezondheid ?

Er zijn geen aanwijzingen dat elektromagnetische straling gevaarlijk is voor de gezondheid.

19. Kan ik energie terugverkopen aan de netbeheerder ?

Ja, dit heet salderen. Salderen is mogelijk tot 5.000 kWh/jaar. Let op: De
particulier blijft wel de vaste kosten betalen. Salderen is interessant indien
de hoeveelheid gerelateerd is aan het verbruik. Bij dag/nachttariefmeters gaat salderen tegen respectievelijk hoog en laag tarief.

20. Kan ik energie opslaan ?

Ja, opslag is mogelijk. Opslag geschiedt door middel van accu’s. Opslag is in de Nederlandse situatie echter niet aan te bevelen gezien de hiermee gepaard gaande kosten en het verlies aan rendement.

21. Hoeveel zonnecellen moet ik installeren ?

Per 1.000 kWh is 10 vierkante meter nodig oftewel 2 x 4 panelen. Bij een gemiddeld verbruik van een huishouden van 3.000 kWh is derhalve een oppervlakte van 30 m2 oftewel 3 x [2 x 4] panelen nodig. Bij dit verbruik is 1 groep in de meterkast extra noodzakelijk.

22. Zijn er subsidies ?

De Provincie Overijssel heeft een subsidieregeling: nader informatie via:http://www.overijssel.nl/loket/loketverwijzing/productcatalogus/?PdcItmIdt=143060

Deze regeling is geldig tot 1 april 2012. Waarschijnlijk wordt er nog een laatste mogelijkheid in het najaar van 2012 geboden.