Grasdaken en klimaatverandering

 

Bij de discussie over klimaatverandering wordt gesproken over CO2 stijging in de atmosfeer door het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing, milieuvervuiling  en groei van de wereldbevolking.

Zelden wordt er echter gesproken over het steeds maar verder toenemende bebouwde oppervlak van de aardbodem.

 

Uw huis met pannen en de stenen er omheen is een stukje woestijn door mensen handen gemaakt. Al deze stukjes woestijn samen genomen vormen in Nederland ongeveer 10% van het totale oppervlak. Wereldwijd vindt dit proces ook steeds sterker plaats door een versnelde verstedelijking.

 

Terug naar de situatie in ons eigen land: het heeft er alle schijn van dat nu ´´het verhardoppervlak´´ meer dan 10% bedraagt, niet alleen de waterhuishouding wordt verstoord, maar ook de energiebuffer voor het opslaan van zonnewarmte ernstig wordt aangetast. De vereffening van de dag- en nachttemperatuur is teruggelopen en extremen nemen toe. Van een gematigd zeeklimaat gaan we over op een landklimaat en mogelijk volgt verwoestijning.

De lange droge periodes duiden op de ingezette trend.

Wij zaten in juni (2011) met een risicovolle droogte, de grootste droogte ooit gemeten in een voorjaar. Als we ook in ogenschouw nemen dat de droogte 2010 kantje boord was voor de gewassen, dan zijn we vanuit agrarisch oogpunt een paar keer door het oog van de naald gekropen. Bovendien missen we al jaren de uitbundige groei van het zo groeizame  voorjaar dat bij ons gematigde zeeklimaat hoort. Opvallend is dat er lange tijd vaak geen wind uit het westen is.

Hoe ernstig zijn eiken, beuken en berken verzwakt in de afgelopen jaren? Het voorjaar kent de afgelopen zes jaar steeds “mooi” weer; zon, droog en koude nachten. Dit belemmert de prille groei van onze bomen en alle andere gewassen in het voorjaar.

Gezien deze ontwikkelingen moeten we rekening houden met grote veranderingen in de natuur op korte termijn. Het gaat dan vooral om de verdeling van nat en droog, van windrichting en van koud en warm. De periodes zijn langer geworden, een ontwikkeling in de richting van de woestijn.

In 2012 was een groeizaam jaar met veel neerslag. De neerslag bestond voor het merendeel uit buien.

 

Het grasdak

 Geef kleine stukjes woestijn terug aan de natuur door overkappen met grasdaken!

Grasdaken zorgen ervoor dat weer een stukje gevarieerde natuur kan terugkeren op het dak, zorgt voor een natuurlijk waterbuffer waardoor de kans op overstromingen afneemt en geeft een verhoogd wooncomfort door de geringe schommelingen in temperatuur en vchtigheidsgraad.

Een grasdak

Een grasdak


Het groene dak en de waterhuishouding en het milieu.

Vanaf de achterkant zie je een begroeide wal en geen gebouw. Het gehele gebouw is met grond toegedekt en begroeid. Het onderste deel van het bouwwerk vormt de visuele aansluiting met het achterliggend gebied.

Achterkant grasdak 

 

 

Het onderste deel vormt een visuele aansluiting met het achterliggend gebied.

 

Het doel om een natuurlijke bodem over het gebouw te realiseren is gelukt. Door cascadewerking van de cannelures van het damwandprofiel is het dak een goede nabootsing van een natuurlijk maaiveld; gras sterft niet af bij droogte, maar verdort en herstelt zich bij de eerstvolgende regen. Groen blijft groen alsof het een geheel met omgeving is!

Irrigatie is zeer eenvoudig; geef water in het bovenste gootje en als het onderste gootje nat is, is het hele dak voorzien van water, effectief en efficiënt.

De hemelwaterafvoer is vergelijkbaar met die van een weiland.

 

Carport in aanbouw

 

De carport in aanbouw laat de cascade vorm van het dak goed zien.

Het is een tuinmeubel met 30 bloembakken elk 4.00m. lang.

 

De laatste jaren is heel veel ervaring opgedaan met de bouw en het gebruik van grasdaken in allerlei omstandigheden.

Wat nu nodig is dat publieke en private organisaties de handen ineen slaan om op deze manier de verwoestijning in Nederland maar ook internationaal tegen te gaan.

De kennis, technologie en ervaringen is beschikbaar en kan direct ingezet te worden.

Aloys Meulenbroek heeft op dit terrein veel kennis en ervaring opgedaan. Diverse grasdaken zijn bij hem te bezichtigen.

 

Voor meer informatie zie: aloysmeulenbroek.nl

 

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met  Ir. Aloys Meulenbroek, Larenseweg 106, 7451 NA Holten  (05732211023, 0630217136) of met Duurzaam Holten via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de website duurzaamholten.nl bezoeken.