ECOLOGISCH GROENBEHEER door en voor alle BURGERS

 

Tijdens de Streekmarkt heeft Duurzaam Holten aan de bezoekers informatie gegeven over het nieuwe Ecologisch Groenbeheer door de Gemeente. Daarbij is hen gevraagd op welke groenstroken zij die nieuwe aanpak willen en konden zij dat op de kaart van Rijssen-Holten aangeven door gele stickers. Op foto 2. is dat te zien.

 

In de Duurzaamheidsvisie 2016-2019 van de gemeente Rijssen-Holten staat: Het klimaat is aan het veranderen, de wereldwijde grondstoffenvoorraad is eindig en we zijn ons ervan bewust dat bepaalde dier- en plantensoorten met uitsterven worden bedreigd of zelfs al uitgestorven zijn. Grote en ingewikkelde vraagstukken waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan.

Duurzaam Holten ondersteunt het idee om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. De Gemeente wil dat ook, maar kan het niet alleen. Daarom is het belangrijk alle krachten in Rijssen-Holten te bundelen en samen aan de slag te gaan.

 

De eerste veranderingen zijn al merkbaar. Een aantal grasvelden en bepaalde bermen in de gemeente gaan ecologisch beheerd worden. Dat betekent minder vaak maaien en steeds het maaisel afvoeren. Zo ontstaat er op den duur een meer natuurlijke begroeiing op die veldjes en bermen. Daarmee wordt bevorderd dat bepaalde  dieren, zoals insecten, kikkers en vleermuizen, daar meer voeding kunnen vinden. De dieren zullen zich dan door de bermen en veldjes over een groter gebied kunnen verspreiden en zullen niet zo snel  geïsoleerd raken. Op die manier hebben zij meer kans om voort te bestaan.

 

De selectie van de veldjes en bermen vindt plaats op basis van de bijzondere natuur die er nu al voorkomt en de verbindingsfunctie die de berm tussen natuurgebieden heeft. Daarbij wordt ook gelet op de verkeersveiligheid.

 

Wilt u ook meewerken  aan meer ECOLOGISCH GROEN in onze gemeente?

·        Dat kan door het ecologisch bermbeheer niet te verstoren. Dus niet zelf de berm gaan maaien.

·        Dat kan ook in uw eigen tuin door minder verharding toe te passen en geen chemische insectenverdelgers te gebruiken. Dat  betekent een meer natuurlijke begroeiing van uw tuin  en ook meer vogels!

(zie ook www.operatiesteenbreek.nl)

 

 

Voor nadere informatie bij de gemeente Rijssen-Holten: Maaike Jansen, 0548-854651 en Duurzaam Holten : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hieronder worden de ervaringen besproken van de aanleg van een warmtepomp waarbij gebruik is gemaakt van aardwarmte door 3 boringen van 70 meter.

 

De aanleg heeft plaatsgevonden door de volgende bedrijven:

1) Klein Comforttechniek: importeur van Danfoss warmtepompen 

2) Installatiebedrijf Van Zon uit Holten

3) Bronboringsbedrijf Enter

 

Voor de keuze van de juiste uitvoering van de warmtepomp en eventuele boiler/buffervaten wordt door Harry Klein en William van Zon de woning bezocht en in kaart gebracht.

Met de opdrachtgever worden de wensen doorgenomen. Dit leidt tot een offerte waarin op basis van de wensen en mogelijkheden van de woning een calculatie is ogesteld. Daarnaast zijn een aantal opties opgenomen zoals Danfoss Online waarbij het mogelijk is de warmtepomp via internet en een app te regelen. Ook kan de leverancier/installateur bij eventuele problemen mogelijk de oorzaak achterhalen.

De bronboorder Robert Slaghekke van Bronboringsbedrijf Enter is verantwoordelijk voor het berekenen en aanleggen van de bron en het indienen van de melding voor de bronboring bij de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met de bodemgesteldheid, de capaciteit van de warmtebron en de draaiuren van de warmtepomp voor warmte, tapwater en eventuele koeling van de woning. Uit deze berekening volgen de benodigde boormeters. In mijn geval is dat 210 meter. Robert heeft deze verdeeld over 3 keer 70 meter omdat onder de 70 meter de kans op gesteente groter is en dit lastiger is bij het boren.

 

 

DOELSTELLING:

De werkgroep ZWERFVUIL streeft ernaar dat er - op den duur - geen afval  meer zal worden achtergelaten in en langs de Holtense straten en wegen en zeker niet in de de natuur. Bovendien wil zij iedereen ervan bewust maken dat het gebruik van materialen die niet snel vergaan, tot een minimum beperkt moet worden, omdat ons afvalprobleem anders steeds groter wordt.

Ze tracht haar doel te bereiken door zo veel mogelijk mensen - ook scholieren - te betrekken bij zwerfvuilacties en zo te laten zien hoeveel afval langs de wegen en in de natuur wordt weggegooid. Tevens probeert zij door overleg met de gemeente en de provincie de bestuurders aan te zetten tot een adequaat beleid op het punt van zwerfvuil. Daarnaast wordt het gebruik van plastic zakjes in de detailhandel ontmoedigd door gesprekken met winkeliers.

Op zaterdag 12 april 2014 was de eerste zwerfvuil-actie. Er is met twee groepen, bestaande uit kinderen en volwassenen, vele kilo's rommel van de straten in Holten richting het station en richting de Beuseberg opgehaald.

 

zwerfvuil

Op zaterdag 27 september 2014 vond – tijdens het Duurzaamheidsevenement - een nieuwe actie plaats. Toen is een groep vrijwilligers, samen met wethouder Jan Aanstoot, met de de ToekToek vervoerd naar de Dorperdijk richting Bathmen. Daar hebben zij  zwerfvuil opgeruimd aan beide kanten van de weg over een lengte van ongeveer 600 meter. 

 

Ze haalden vier volle vuilniszakken op !

Op 1 october is tijdens ons 10e streek en duurzaamheid evenement Jos Greinig met zijn afval quad aanwezig om te vertellen over zijn initiatief om de Holterberg afvalvrij te houden

     

 

 

 

Er is weer veel groen nieuws uit Holten. Zo hebben we een pluk- en bijentuin gemaakt en zijn we druk bezig geweest op de heide. Maar ook hebben we goed nieuws over de btw-teruggave en verduurzaming van huurwoningen op de Landeweerd. Lees vooral verder!

 

10/10 Dag van de Duurzaamheid met Jan Terlouw

 

Jan Terlouw komt op 10 oktober naar het Kulturhus in Holten en gaat in gesprek met scholieren van de scholengemeenschap De Waerdenborch. De scholieren hebben zich verdiept in onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en presenteren hun ideeën daarover aan de hand van zelf geformuleerde stellingen.
Dit project staat in het teken van de Dag van de Duurzaamheid en komt tot stand in samenwerking tussen scholengemeenschap De Waerdenborch en de Stichting Duurzaam Holten.

De Theaterzaal in het Kulturhus Holten is deze avond gereserveerd voor de scholieren van De Waerdenborch. In de Lobby en in de  Lounge van het Kulturhus Holten worden schermen geplaatst waarop het optreden van Jan Terlouw en de scholieren live is te volgen. Voorverkoop van tickets via de website kulturhusholten.nl Toegang gratis Tijd 19.00 tot 21.00 uur. Na afloop kan er in het Kulturhus met de deelnemers worden nagepraat.

 


Droogbloemen

 

Na een natte start in mei, heeft de Pluk en Bijentuin van Duurzaam Holten flink onder de droogte geleden.

 

Begin juni stonden de phacelia's nog wel in bloei en kleurde de tuin paars. De zonnebloemen, die eind deze zomer geplukt zouden worden, hebben het helaas niet gered onder de extreme omstandigheden. Het eerste en enige boeket afkomstig uit onze Pluktuin valt nu op onze website te bewonderen. Deze oogst gaat door als droogbloemen! Het aangekondigde Plukevent komt helaas te vervallen.

  


 

Btw teruggave voor pv-systemen
ouder dan 5 jaar

De belastingdienst heeft in april bepaald dat ook PV-systemen ouder dan 5 jaar recht hebben op btw teruggave. Dit geldt zowel voor btw op materialen (19%) als op arbeid (6%). Je kunt dit zelf doen of hiervoor een extern persoon inschakelen. Er zijn verschillende aanbieders die op basis van “no cure, no pay” de btw teruggave afhandelen. De kosten bedragen ongeveer 90 euro. Advies nodig? Neem contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Lees verder >>>

 Pilot verduurzaming huurwoningen op De Landeweerd
M
et een aantal bewoners van huurwoningen in de Landeweerd onderzoeken we hoe deze huizen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt kunnen worden. Uit warmtebeelden van de Woonweter bleek sprake van veel warmtelekkages in de spouw en andere plekken. Binnenkort gaan we in overleg met de woningbouwvereniging over mogelijke verbeterstappen. Mogelijk ook interessant voor andere huurwoningen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 Privacy
Op 25 mei is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Daarover informeren wij je graag. Jouw gegevens zijn uitsluitend bij ons bekend, waardoor je onze nieuwsbrief ontvangt. Ook versturen wij soms uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens zijn bij ons goed beveiligd en we delen deze nooit zonder jouw toestemming met derden. Je kunt altijd je gegevens opvragen of vragen deze te wijzigen of je uitschrijven voor onze nieuwsbrief. 

 

 

 

Grasdaken en klimaatverandering

 

Bij de discussie over klimaatverandering wordt gesproken over CO2 stijging in de atmosfeer door het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing, milieuvervuiling  en groei van de wereldbevolking.

Zelden wordt er echter gesproken over het steeds maar verder toenemende bebouwde oppervlak van de aardbodem.

 

Uw huis met pannen en de stenen er omheen is een stukje woestijn door mensen handen gemaakt. Al deze stukjes woestijn samen genomen vormen in Nederland ongeveer 10% van het totale oppervlak. Wereldwijd vindt dit proces ook steeds sterker plaats door een versnelde verstedelijking.

 

Terug naar de situatie in ons eigen land: het heeft er alle schijn van dat nu ´´het verhardoppervlak´´ meer dan 10% bedraagt, niet alleen de waterhuishouding wordt verstoord, maar ook de energiebuffer voor het opslaan van zonnewarmte ernstig wordt aangetast. De vereffening van de dag- en nachttemperatuur is teruggelopen en extremen nemen toe. Van een gematigd zeeklimaat gaan we over op een landklimaat en mogelijk volgt verwoestijning.

De lange droge periodes duiden op de ingezette trend.

Wij zaten in juni (2011) met een risicovolle droogte, de grootste droogte ooit gemeten in een voorjaar. Als we ook in ogenschouw nemen dat de droogte 2010 kantje boord was voor de gewassen, dan zijn we vanuit agrarisch oogpunt een paar keer door het oog van de naald gekropen. Bovendien missen we al jaren de uitbundige groei van het zo groeizame  voorjaar dat bij ons gematigde zeeklimaat hoort. Opvallend is dat er lange tijd vaak geen wind uit het westen is.

Hoe ernstig zijn eiken, beuken en berken verzwakt in de afgelopen jaren? Het voorjaar kent de afgelopen zes jaar steeds “mooi” weer; zon, droog en koude nachten. Dit belemmert de prille groei van onze bomen en alle andere gewassen in het voorjaar.

Gezien deze ontwikkelingen moeten we rekening houden met grote veranderingen in de natuur op korte termijn. Het gaat dan vooral om de verdeling van nat en droog, van windrichting en van koud en warm. De periodes zijn langer geworden, een ontwikkeling in de richting van de woestijn.

In 2012 was een groeizaam jaar met veel neerslag. De neerslag bestond voor het merendeel uit buien.

 

Het grasdak

 Geef kleine stukjes woestijn terug aan de natuur door overkappen met grasdaken!

Grasdaken zorgen ervoor dat weer een stukje gevarieerde natuur kan terugkeren op het dak, zorgt voor een natuurlijk waterbuffer waardoor de kans op overstromingen afneemt en geeft een verhoogd wooncomfort door de geringe schommelingen in temperatuur en vchtigheidsgraad.

Een grasdak

Een grasdak


Het groene dak en de waterhuishouding en het milieu.

Vanaf de achterkant zie je een begroeide wal en geen gebouw. Het gehele gebouw is met grond toegedekt en begroeid. Het onderste deel van het bouwwerk vormt de visuele aansluiting met het achterliggend gebied.

Achterkant grasdak 

 

 

Het onderste deel vormt een visuele aansluiting met het achterliggend gebied.

 

Het doel om een natuurlijke bodem over het gebouw te realiseren is gelukt. Door cascadewerking van de cannelures van het damwandprofiel is het dak een goede nabootsing van een natuurlijk maaiveld; gras sterft niet af bij droogte, maar verdort en herstelt zich bij de eerstvolgende regen. Groen blijft groen alsof het een geheel met omgeving is!

Irrigatie is zeer eenvoudig; geef water in het bovenste gootje en als het onderste gootje nat is, is het hele dak voorzien van water, effectief en efficiënt.

De hemelwaterafvoer is vergelijkbaar met die van een weiland.

 

Carport in aanbouw

 

De carport in aanbouw laat de cascade vorm van het dak goed zien.

Het is een tuinmeubel met 30 bloembakken elk 4.00m. lang.

 

De laatste jaren is heel veel ervaring opgedaan met de bouw en het gebruik van grasdaken in allerlei omstandigheden.

Wat nu nodig is dat publieke en private organisaties de handen ineen slaan om op deze manier de verwoestijning in Nederland maar ook internationaal tegen te gaan.

De kennis, technologie en ervaringen is beschikbaar en kan direct ingezet te worden.

Aloys Meulenbroek heeft op dit terrein veel kennis en ervaring opgedaan. Diverse grasdaken zijn bij hem te bezichtigen.

 

Voor meer informatie zie: aloysmeulenbroek.nl

 

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met  Ir. Aloys Meulenbroek, Larenseweg 106, 7451 NA Holten  (05732211023, 0630217136) of met Duurzaam Holten via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de website duurzaamholten.nl bezoeken.